Kort #28059

 Diss.
saml-
Wahlberg, Paulus Conradus Westro-Gothus
Meditationes nonnullae, circa fundamentum cognitio-
nis humanae. 1742.
Praeses: Ullén, Petms, Uppsala

Information

Kortnr:
28059
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Wahlberg, Paulus Conradus Westro-Gothus
Meditationes nonnullae, circa fundamentum cognitio-
nis humanae. 1742.
Praeses: Ullén, Petms, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort