Kort #28095

 Diss.
_ saml.
W & 1 anger, Olavus Medelpaåus
Medis acquirendi imperium Sviogothicum. 1751.
Praeses: Ben, Axelius Adr. Uppsala

Information

Kortnr:
28095
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
_ saml.
W & 1 anger, Olavus Medelpaåus
Medis acquirendi imperium Sviogothicum. 1751.
Praeses: Ben, Axelius Adr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort