Kort #28735

 Diss.
saml.
! Vreteblad , Johannes Uplandus
& Ad historiam librorum in Svecia prohibitorum hypomne-
* mata. Pars 5. 1815
Praeses: Aurivillius, Claudius, Uppsala

Information

Kortnr:
28735
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
! Vreteblad , Johannes Uplandus
& Ad historiam librorum in Svecia prohibitorum hypomne-
* mata. Pars 5. 1815
Praeses: Aurivillius, Claudius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort