Kort #28238

 Diss.
saml.
W & rell, Carolus Johannes Westro—Gothus
De natura et nexu oratimnis poeticae et prosaicae co
mmentatio. Pars 4. 1837.
Praeses: Rabe, Gustavus Reinh. Dan. Uppsala

Information

Kortnr:
28238
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & rell, Carolus Johannes Westro—Gothus
De natura et nexu oratimnis poeticae et prosaicae co
mmentatio. Pars 4. 1837.
Praeses: Rabe, Gustavus Reinh. Dan. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort