Kort #28317

 Diss.
saml.
Wennberg, Thure Gustavus Gestricius-
Helsingus
Diss. qua quaeritur: annon pulvere mundi phaenomena
sint effecta. Part. 1. 1829;
Praeses: Löthman, And. Ad. Uppsala

Information

Kortnr:
28317
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wennberg, Thure Gustavus Gestricius-
Helsingus
Diss. qua quaeritur: annon pulvere mundi phaenomena
sint effecta. Part. 1. 1829;
Praeses: Löthman, And. Ad. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort