Kort #28088

 DiSSo
saml.
W & hlstr 6 m, Sven Oscar Wemlandus
Sephokles' sorgespel; Del 17. 1859.
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Information

Kortnr:
28088
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
saml.
W & hlstr 6 m, Sven Oscar Wemlandus
Sephokles' sorgespel; Del 17. 1859.
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort