Kort #27825

 ? Diss.
% samlg
* Trana 9 u s, Andr. Petr. Gothoburgensis
Diss. stationes successivas philosophiae progredienä
* tis adumbrans. Pars 1. 1809.
i
* Praeses: Grubbe, Samuel, Uppsala

Information

Kortnr:
27825
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

? Diss.
% samlg
* Trana 9 u s, Andr. Petr. Gothoburgensis
Diss. stationes successivas philosophiae progredienä
* tis adumbrans. Pars 1. 1809.
i
* Praeses: Grubbe, Samuel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort