Kort #28239

 DiBS.
saml.
V 9. renil1 8, Claes Eric Gothoburgensis
De ménskliga hörselverktygens beskrifning och för-
* rättning. Del 1. 1845.
Praeses: Varenius, Gustaf, Uppsala

Information

Kortnr:
28239
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiBS.
saml.
V 9. renil1 8, Claes Eric Gothoburgensis
De ménskliga hörselverktygens beskrifning och för-
* rättning. Del 1. 1845.
Praeses: Varenius, Gustaf, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort