Kort #28655

 , Diss-
saml.
Winb 0 m, Andreas Westro-Gothus
De eruditione, Ecclesiaæ Ministre necessaria. 1781.
Praeses: Tegman, And. Er. Uppsala

Information

Kortnr:
28655
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

, Diss-
saml.
Winb 0 m, Andreas Westro-Gothus
De eruditione, Ecclesiaæ Ministre necessaria. 1781.
Praeses: Tegman, And. Er. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort