Kort #29339

 Diss.
saml.
Wingqvist, Olaus Oatro-Gothus
Animadversiones in prcphetam histori-
cae et criticae. 1822.
Praeses: Wiborgh, Carol. Gust. Uppsala

Information

Kortnr:
29339
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wingqvist, Olaus Oatro-Gothus
Animadversiones in prcphetam histori-
cae et criticae. 1822.
Praeses: Wiborgh, Carol. Gust. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort