Kort #27965

 Diss.
saml.
Ullenius, Nicolaus Angermannus
Aonio Paleario Italo, Latinitatis, candoris et mar-
tyrii fama praecellentissimo. 1765.
Praesesæ Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27965
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Ullenius, Nicolaus Angermannus
Aonio Paleario Italo, Latinitatis, candoris et mar-
tyrii fama praecellentissimo. 1765.
Praesesæ Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort