Kort #28402

 Diss.
saml.
Westerlind , Fredericus Wermlandus
De Sapientia Divina in miraculis. 1777
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28402
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Westerlind , Fredericus Wermlandus
De Sapientia Divina in miraculis. 1777
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort