Kort #28464

 Diss.
' saml.
West :c ö m, Carolus Augustus Gothlandus
Viaitationibus episeoporum Lincopenaium olim per
, Gathlandiam habitis. 1848.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala
i
!
?
ï

Information

Kortnr:
28464
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
' saml.
West :c ö m, Carolus Augustus Gothlandus
Viaitationibus episeoporum Lincopenaium olim per
, Gathlandiam habitis. 1848.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala
i
!
?
ï

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort