Kort #27777

 . Diss.
saml.
T 0 llste & t, Ericus Olavus Gestricius—
Helsingus
De territorio boreali Helsingiae. Pars 3. 1825.
Praeses: Kolmodin, 01. Uppsala

Information

Kortnr:
27777
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
saml.
T 0 llste & t, Ericus Olavus Gestricius—
Helsingus
De territorio boreali Helsingiae. Pars 3. 1825.
Praeses: Kolmodin, 01. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort