Kort #27668

 _ Diss.
saml.
Thollander, Fridericus Sven d. y.
Ostro-Gothus
Lyra Davidis, eloquentiae palaestra. 1758.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27668
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml.
Thollander, Fridericus Sven d. y.
Ostro-Gothus
Lyra Davidis, eloquentiae palaestra. 1758.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort