Kort #28279

 Diss.
saml.
; Wefver, Johannes Erici &. y. Ostro—Gothus
Adumbrationem matronae Romanae. 1748.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28279
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
; Wefver, Johannes Erici &. y. Ostro—Gothus
Adumbrationem matronae Romanae. 1748.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort