Kort #28873

 Diss.
saml.
Åber 3, Axel Reinholå Holmiensia
Expositio cum orisi idealiami Barkeleyi. Pars 7.
; 1842.
?
Praeses: Ribbing, Sigurd, Uppsala

Information

Kortnr:
28873
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Åber 3, Axel Reinholå Holmiensia
Expositio cum orisi idealiami Barkeleyi. Pars 7.
; 1842.
?
Praeses: Ribbing, Sigurd, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort