Kort #28494

 Biss!
saml.
Wiberg , Magnus Adolph. Uplandus
Genuinum sensum psalmi 68. restitutum. Pars 1. 1795
Praeses: Clewberg, Nic. Christoph. Uppsala

Information

Kortnr:
28494
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Biss!
saml.
Wiberg , Magnus Adolph. Uplandus
Genuinum sensum psalmi 68. restitutum. Pars 1. 1795
Praeses: Clewberg, Nic. Christoph. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort